EU City Lab om lokala livsmedelssystem den 21-22 mars i Mouans-Sartoux, Frankrike

EU City Labs är evenemang för kunskapsutbyte som arrangeras av URBACT och European Urban Initiative (EUI). Det är en möjlighet att lära sig mer om URBACT- och EUI-städernas erfarenheter och kunskaper om lokala livsmedelssystem och energiomställning, samt om hur de har anpassats och överförts till andra städer.

Deltagare i EU City Labs kommer lära sig hur man kan genomföra lokala projekt för hållbar mat och energiomställning i olika nationella sammanhang. Evenemangen kommer också att ge möjligheter att upptäcka värdstäderna och ha utbyten med invånarna om deras engagemang.

Nu är det möjligt att anmäla sig till EU City Lab som handlar om att förändra vanor för ett hälsosamt och hållbart livsmedelssystem.

Anmäl dig här!

EU City Labs om lokala livsmedelssystem är ett tillfälle för deltagarna att bli mer bekanta med ett holistiskt och systematiskt förhållningssätt till lokala livsmedelssystem, samt att få ta del av goda erfarenheter och kunskap från värdstäderna genom diskussioner och platsbesök.

Evenemanget är öppet för en bred allmänhet men riktar sig i första hand till stadsutvecklare och kommuner som vill vidta konkreta åtgärder för lokala livsmedelssystem och medborgarengagemang.

För mer information  https://urbact.eu/events/eu-city-lab-changing-habits-healthy-and-sustainable-food-system

 

Submitted by Sara Palo on 12/02/2024