Výzva pro sítě měst Innovation Transfer Networks: známe první čísla!

Edited on 02/04/2024

URBACT Innovation Transfer Networks 2024

Program URBACT IV obdržel 19 návrhů na sítě měst Innovation Transfer Networks od 109 partnerských měst a dalších institucí z 25 evropských zemí.

Výzva programu URBACT IV pro sítě měst Innovation Transfer Networks probíhala od 10. ledna do 20. března 2024 a přijímala návrhy partnerských sítí měst, v jejich čele jsou města, která v minulosti realizovala projekty Urban Innovative Actions. Města z celé Evropské unie, Norska, Švýcarska, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Severní Makedonie a Srbska mohla vyjádřit svůj zájem a připojit se k návrhům jako partnerská města.

Zatímco probíhá výběr projektů, podívejme se, kdo se přihlásil a v jakých tematických oblastech.

Stručně o sítích Innovation Transfer Networks

Oficiální zahájení sítí měst Innovation Transfer Networks proběhne v září 2024. Partnerská města budou po více než dva roky spolupracovat na pochopení, přizpůsobení a opětovném využití inovativních postupů, které byly dříve financovány v rámci Urban Innovative Actions. Budou se podílet na výměnných a vzdělávacích aktivitách, spolupracovat s místními skupinami URBACT (ULG) na přípravě Investičních plánů pro svá města ("Plánů kontinuity" v případě vedoucích měst) a využívat možností budování kapacit a znalostí v rámci programu URBACT.

Jakými tématy se budou města v projektech zabývat?

Nejčastějšími tematickými oblastmi návrhů projektů jsou "Pracovní místa a dovednosti v místní ekonomice" a "Chudoba ve městech", obě se třemi žádostmi, dále "Kultura a kulturní dědictví", "Digitální přechod" a "Bezpečnost ve městech" vždy se dvěma návrhy. Rozmanitost témat tím nekončí, další žádosti se pohybují od přizpůsobení se změně klimatu a životního prostředí až po bydlení a integraci migrantů a uprchlíků.

Z hlediska územního rozložení všech 19 předložených žádostí je Portugalsko zastoupeno 15 partnery, těsně následované Španělskem a Itálií, kde podalo žádost v obou státech 14 partnerů. Na čtvrtém místě je Řecko s 11 žádajícími městy. V Polsku a Belgii podalo žádost 7 měst, v Maďarsku 7. Z Česka se do této výzvy zapojila 2 města. Je důležité zmínit, že v případě této výzvy nemohlo mít jedno partnerství více než jednoho projektového partnera ze stejné země. Podívejte se na podrobné rozdělení podle jednotlivých zemí.

ITN map

Co bude následovat?

Nyní, když byla výzva pro sítě měst Innovation Transfer Networks uzavřena, začal proces výběru sítí, které budou schváleny. Sekretariát URBACT již provedl kontrolu způsobilosti a brzy začne pracovat externí hodnotící komise, která bude žádosti vyhodnocovat.

Posouzené návrhy budou předány ke schválení Monitorovacímu výboru URBACT IV, který na svém setkání 28. června 2024 vybere nejméně 10 Innovation Transfer Networks.

Města z Ukrajiny a Moldavska se budou moci připojit ke schváleným sítím Innovation Transfer Networks na základě zvláštní výzvy, která bude otevřena pro města z těchto zemí v červnu 2024.

Sledujte webové stránky URBACT, kde budou zveřejněny oficiální výsledky výzvy. Pro informace k dalším příležitostem v programu URBACT se přihlaste k odběru newsletteru v angličtině zde, český newsletter Urban News můžete začít odebírat na tomto odkazu.

 

Submitted by Markéta Horská on 02/04/2024
author image

Markéta Horská

See all articles