Spotkanie Informacyjne – nabór dobrych praktyk miejskich w programie URBACT

Edited on 22/05/2024

Jakie korzyści z zostania Miastem Dobrych Praktyk URBACT? Jakiego rodzaju widoczność w UE i możliwości programowe URBACT może zaoferować Twojemu miastu w ramach tego zaproszenia? 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące naboru Dobrych Praktyk Miejskich! 

W ramach trwającego od 15 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. naboru, program URBACT poszukuje lokalnych dobrych praktyk miejskich. 
Szukamy skutecznych, partycypacyjnych, zintegrowanych i wciąż działających rozwiązań, które ważne dla Unii Europejskiej i możliwe do przeniesienia na grunt innych miast europejskich. 

Celem tego naboru jest zapewnienie ogólnoeuropejskiej widoczności skutecznym lokalnym praktykom, wskazującym na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz umożliwienie ich transferu do innych miast europejskich i dostarczenie im inspiracji. 

Więcej informacji o naborze znajdą państwo w artykule na stronie URBACT  

Sesja informacyjna odbędzie się w formule online dnia 3 czerwca 2024 r. w godzinach od 11:00 do 13:00. 

Podczas spotkania informacyjnego, Krajowy Punkt URBACT przedstawi szczegóły naboru i skupi się na korzyściach wynikających z naboru oraz z ze znakiem jakości Dobrej Praktyki URBACT. Miasta wyróżnione znakiem dobrej praktyki skorzystają z wielu możliwości, w tym zaprezentowania swoich praktyk podczas najbliższego Festiwalu Miejskiego URBACT (URBACT City Festival), który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 kwietnia 2025 r.  

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji informacyjnej, aby poznać wszystkie szczegóły i poznać przykłady Miast Dobrej Praktyki URBACT! 

Nabór na Dobre Praktyki URBACT otwarty jest dla miast z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw partnerskich (Norwegia, Szwajcaria), miast z krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia), a także z Ukrainy i Mołdawii 
 

Agenda spotkania do pobrania w tym miejscu

Submitted by aldoV on 20/05/2024