Нови мрежи за трансфер на иновации

Edited on 05/07/2024

10 нови одобрени мрежи по Програма УРБАКТ

На 28 юни Комитетът за наблюдение на Програма Урбакт IV одобри нови 10 мрежи за трансфер на иновации. Партньорите в тях ще работят по адаптирането и повторното използване на резултатите от завършени проекти за градски иновативни действия (UIA). Мрежите ще стартират дейността си на 1 септември 2024 г. и ще приключат процеса на трансфер на 31 август 2026 г. В тях участват 61 партньори от 19 държави и представляват предимно средни по размер градски партньорства. 39 (64%) от тях се включват за първи път в Урбакт.

От българска страна община Поморие участва в мрежата EPIU ITN (Energy Poverty Intelligence Unit). В основата й е проектът на град Хетафе (Испания) който създава звено за проучване на енергийната бедност. Звеното се занимава с енергийната бедност в двата най-уязвими квартала на града: Las Margaritas и La Alhóndiga. Иновативният инструмент на проекта се основава на система за анализ на данни, която събира информация за потреблението на енергия, доходите и други фактори, определящи енергийната бедност. Системата групира уязвимите от енергийна бедност групи по социално-демографски и пространствени характеристики на три нива: дом, сграда и квартал. След като инструментът на проекта идентифицира енергийно уязвими случаи, те се управляват от междудисциплинарен екип от градските власти на Хетафе и неговата обществена жилищна компания. Те оценяват прилагането на индивидуални решения, както и компенсаторни действия за ангажиране, за избраните домове, сгради и квартали, засегнати както от енергийна бедност за отопление, така и от охлаждане.

Трите приоритетни за новите мрежи теми са градска бедност, градска сигурност и култура и културно наследство, като по всяка от тях ще работят по две мрежи. Други теми са жилища, интеграция на мигранти и бежанци, дигитален преход и работни места, както и умения в местната икономика. Всяка от тях е представена от едно партньорство.  

Submitted by psimeon on 05/07/2024