What's new

Check URBACT's latest stories, updates and events!
 • Read all about the achievements of the BeePathNet Reloaded network in our last newsletter

 • A Bologna l’evento conclusivo della National Practice Transfer Initiative

  Un'occasione importante per stimolare il dibattito e l’azione dei Comuni a partecipare alle prossime edizioni di Urbact e sfruttare al meglio i fondi delle politiche di coesione per consolidare percorsi che uniscono arte e cultura rivolti alla costruzione di una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente

 • I nuovi programmi europei per lo sviluppo urbano sostenibile

  In apertura dell’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di ANCI, dell'Agenzia di Coesione Territoriale e del segretariato della nuova Iniziativa Urbana Europea, è stato evidenziato lo straordinario l'attivismo delle città italiane nello scenario delle politiche urbane europee: sono circa 50 i Network URBACT che vedono coinvolti comuni italiani, mentre 13 sono le città che hanno realizzato progetti di azioni urbane innovative nel programma Urban Innovative Actions

 • Plzeňské děti dokazují, že hudba spojuje napříč městy, státy, národy i etniky

  Město Plzeň se v loňském roce rozhodlo využít hudbu jako nástroj sociální změny a v rámci OP URBACT III se společně s dalšími šesti městy zapojilo do Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe OnStage, která je zaměřena na inkluzi sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím performativních umění, především skupinové výuky hudby.

  O své zkušenosti s projektem a jeho přínosem pro žáky i školu samotnou se s námi podělil Vlastimil Šiška, ředitel 16. ZŠ a MŠ Plzeň, který je vzácným příkladem osvíceného lídra a pedagoga, který dokazuje, že kreativní formy vzdělávání mají potenciál významně ovlivnit budoucnost žáků a podobu naší společnosti.

 • Broumov odstartoval díky tanci sociální změnu ve městě

  Díky Česko-slovenské iniciativě pro přenos dobré praxe OnStage, která je realizována v rámci OP URBACT III, chce Broumov podpořit integraci a dát příležitost sociálně znevýhodněným osobám, aby mohly participovat na veřejném životě a kultuře. Cílem je podpořit budování soudržnosti a dobrých sousedství. Vizí města je projekt, který vytvoří bezpečný prostor pro setkávání a spolupráci různých subjektů a institucí, v jehož rámci vzniknou volnočasové kroužky pro děti bez rozdílu, kde se bude učit nejen performativní umění, ale také se budou budovat zdravé vztahy mezi dětmi i rodinami těchto dětí. Přínos projektu pro město, pro děti i realizační tým nám popsala koordinátorka projektu, Pavla Jenková.

 • L'incontro della rete nazionale delle città URBACT, UIA e Agenda Urbana Europea

  A Bergamo durante l'assemblea generale di ANCI il quarto incontro annuale della Rete italiana delle città partner dei progetti finanziati dai programmi URBACT, Urban Innovative Actions e Agenda Urbana per l’Ue.