Kroz URBACT tražimo odgovor na pitanje kako grad može zadržati postojeće i privući nove stanovnike

Edited on 28/03/2024

Nikolina Gracin, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika

Razgovorali smo s Nikolinom Gracin, pomoćnicom pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika, o sudjelovanju grada u aktualnim i prošlim URBACT mrežama.

1. Šibenik ima bogato projektno iskustva koje obuhvaća i program URBACT. U prošlom razdoblju bili ste partneri u četiri mreže gradova. U aktualnom razdoblju imate ulogu Lead Partnera u mreži – Residents of the Future – što je tema te mreže?

Iako se svjetska populacija konstanto povećava pogrešna je percepcija kako i svi gradovi rastu. U zadnjem desetljeću Europa se susreće s nepovoljnim demografskim trendovima, a više od 40% europskog teritorija gubi stanovništvo. Gradovi – partneri mreže mali su i srednji europski gradovi koji se susreću s problemom depopulacije. Naš je cilj istražiti načine povećanja atraktivnosti grada za zadržavanje postojećih te privlačenje novih investicija i stanovnika. S uvođenjem digitalne ere nakon covida, uvođenjem novih načina rada, života i komunikacije, gradovi bi trebali redefinirati svoje prednosti u odnosu na velike gradske centre i razviti planove s holističkim rješenjima usmjerenim na građane koja privlače nove i/ili talente koji se vraćaju.

 

2. Što su glavne razlike u odnosu na prijašnje iskustvo ''običnog'' partnera? Biste li preporučili hrvatskim partnerima koji su već sudjelovali u URBACT-u da se okušaju u ulozi vodećeg partnera?

Odluka o pripremi projekta s pozicije vodećeg partnera nije bila ishitrena, donesena je promišljeno i upravo zbog dugogodišnjeg iskustva u provedbi URBACT-ovih, ali i drugih projekata. Mišljenja sam kako se vodeći partner osjeća odgovornim za provedbu projekta u svom, ali i drugim gradovima. Projektni timovi partnera imaju povjerenje u vodećeg partnera te se u mnogočemu oslanjaju na njega; poznavanje programa, savjetovanje prilikom planiranja aktivnosti, proces izvještavanja i slično. No, vodeći partneri imaju podršku Tajništva programa URBACT, nadležnog ministarstva te nacionalnih kontaktnih točaka što uvelike olakšava upravljanje projektom. Nakon sudjelovanja u tri akcijske mreže (Vital Cities, RetaiLink, Kairos) i jednoj mreži prijenosa dobre prakse (C-Change) uloga vodećeg partnera bila je logičan slijed, a isto preporučam i drugim hrvatskim partnerima. Nama još preostaje okušati se u mrežama za prijenos inovacija.

 

3. Mreža koju vodite okuplja 9 gradova partnera iz drugih država, kakva je komunikacija među partnerima na razini mreže? Koliko je zahtjevno koordinirati partnere koji imaju različita iskustva u projektnom upravljanju te drugačiji lokalni i nacionalni kontekst?

Još od pripreme prijavnog obrasca osjeća se pozitivna, kreativna i dinamična atmosfera u mreži. Koristimo sve prednosti suvremene poslovne komunikacije, a alate odabiremo ovisno o temi. Kao projektni koordinator mreže zalažem se za redovitu, jasnu i asertivnu komunikaciju. Smatram kako takav pristup olakšava kvalitetnu komunikaciju i uspješnu suradnju bez obzira na broj partnera. Pri formiranju partnerstva vodili smo računa o zajedničkom izazovu/problemu, geografskom položaju i veličini gradova te smo tražili odgovorne i pouzdane partnera. Nismo razmišljali o različitim pravnim i društvenim okvirima, a do sada uočene razlike odnose se uglavnom na ekonomske pokazatelje. Što se tiče projekta, razlike neće biti prepreka provedbi, međutim bit će ih važno uzeti u obzirom prilikom izrade integriranih akcijskim planova (IAP).

 

4. Kao vodeći partner imate na raspolaganju glavnog stručnjaka (tzv. Lead Expert) koji pomaže u razradi i provedbi aktivnosti mreže te definiranju teme kojom se bavite. Kako je protekao izbor glavnog stručnjaka i za koje sve aktivnosti ćete koristiti njegovu pomoć?

Glavni stručnjak mreže je g. Tiago Ferreira, osoba s iskustvom u poduzetništvu, turističkom menadžmentu i razvoju. Prije pokretanja vlastite tvrtke radio je u lokalnoj razvojnoj agenciji manjeg portugalskog grada te sudjelovao u četiri URBACT mreže. Na jednoj od njih bio je projektni koordinator tako da razumije tematiku i sve ostale aspekte ovakve vrste projekata. S obzirom na specifičnu temu naše mreže nije bilo lako pronaći karakteristično znanje pa smo se prilikom odabira bazirali na tri glavna elementa projekta; digitalnu transformaciju, ekonomsku diverzifikaciju i brendiranje gradova te smo uvjereni u pravilan odabir stručnjaka. Nakon analize stanja u svim gradovima i izrade plana mreže za iduće dvije godine, g. Ferreira sudjelovat će u planiranju i realizaciji međunarodnih projektnih sastanaka te koprodukciji akcijskih planova što je i glavni proizvod projekta.

 

5. Akcije testiranja (nekadašnje akcije malih razmjera, eng. small scale actions, u prošloj iteraciji programa) predstavljaju bitan element URBACT aktivnosti – one omogućavaju pilotiranje i provjeru mogućih rješenja prije njihovog uključivanja u integrirane akcije planove. Imate li već ideje o tome što biste željeli testirati u okviru vašeg projekta?

Akcije malih razmjera testirali smo kroz ranije projekte. One na inovativan način omogućuju gradovima testiranje potencijalnih ideja/rješenja te mjerenje rezultata. Međutim do prve zajedničke radionice s partnerima u Malmöu nisam mogla zamisliti koje bi to akcije mogle biti, a da imaju jasnu poveznicu s našom temom i budućim akcijskim planovima. Tijekom samo jedne network@work radionice konkretiziralo se dvadesetak primjera kao što su programi mentorstva, povezivanja mladih s poslodavcima, ispitivanje jaza između poslova i vještina, edukacije prezentacijskih vještina, subvencije mladim obiteljima i dr. Veseli me saznati koje će se još vizije realizirati na dvogodišnjem putu mreže.

 

6. Kada govorimo o temi mreže – koje ste si ciljeve postavili za izradu IAP-a? Što bi grad htio postići, odnosno kako vidite uključivanje rezultata rada na ovom projektu u buduće policy aktivnosti (mjere, programe i politike) grada?

Iako je grad iznimno očuvane prirodne i kulturne baštine, bogate povijesti i iznimnih potencijala, prema posljednjem popisu stanovništva Šibenik bilježi pad od 8%. Lokalne vlasti u svojim planovima i proračunima uglavnom imaju standardne mjere kojima pokušavaju utjecati na navedeni problem, no mi smo se zapitali što se još može učiniti po tom pitanju, kako reagirati?

Sposobnost lokalne uprave da zadrži i privuče stanovništvo ovisi o kvaliteti života u gradu, a kvaliteta života ovisi o ekonomskim, društvenim, kulturnim, geografskim i ekološkim pitanjima. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelji čine temelj ukupnog razvoja, a provođenje dosljedne stimulativne politike, razvoj javnih funkcija i usluga te adekvatan razvoj tržišta priliku za unaprjeđenje demografske slike prostora. Kroz izradu IAP-a želimo pronaći odgovore na pitanja: kako lokalne samouprave mogu reagirati u tom smislu; kako poboljšati kvalitetu života, zadržati postojeće stanovnike i privući nove, koje akcije se mogu poduzeti na lokalnoj razini?

 

7. URBACT lokalna grupa (ULG) još je jedan važan element programske metodologije na kojem počiva participativni aspekt mreža. Kako ste ovaj put pristupili njenom osnivanju i radu? Koga ste okupili u članstvu ULG-a?

Često su članovi lokalne grupe predstavnici svojih institucija i nikad nije problem sudjelovanje na početnom sastanku. Nastavak suradnje i aktivna participacija u daljnjem radu mogu biti izazov. Posebnu pažnju smo stoga posvetili i edukaciji članova projektnih timova na sastanku mreže u Šibeniku upravo na temu osnivanja i angažmana grupe. Što se tiče Šibenika formirali smo heterogenu grupu koju čine predstavnici školstva, visokog obrazovanja, različitih udruga, obrtnika, gradskih poduzeća i institucija. Osim službenih predstavnika pozvali smo i osobe koje su s nama sudjelovale u provedbi drugih projekta. URBACT lokalna grupa time nije zaključena, njena će se struktura zasigurno mijenjati  ovisno o projektnim aktivnostima.

 

8. S obzirom na često sudjelovanje Grada Šibenika u programu, možete li nam reći po čemu je program URBACT drugačiji u odnosu na druge transnacionalne projekte? Zašto bi se i ostali gradovi trebali okušati u budućim pozivima za osnivanje URBACT mreža?

Ako govorimo o promicanju integriranog održivog urbanog razvoja kroz suradnju, ne postoji bolji program od URBACT-a za rješavanje ove vrste pitanja. Kroz URBACT projekte lokalna samouprava, zajedno sa svojim građanima, sudjeluje u rješavanju izazova u svojim gradovima, a za dobrobit cijele zajednice. Akcijski planovi mogu biti izvrstan temelj za planiranje ili početak nekih većih infrastrukturnih projekata. Povezivanje s drugim gradovima kroz ovakav projekt često rezultira uspješnom suradnjom i u drugim programima. Dodala bih i kako URBACT omogućava ne samo institucionalno jačanje kapaciteta već i učenje, osobni rast i razvoj pojedinca.

residents of the future
1. transnacionalni sastanak mreže Residents of the Future u Šibeniku

 

Submitted by Lucija Jusup on 25/03/2024
author image

Lucija Jusup

See all articles