Najważniejsze informacje z URBACT University 2023

 


Oto główne wnioski i najważniejsze punkty do zapamiętania z Uniwersytetu Letniego w Malmö (SE).

Uniwersytet Letni URBACT odbył się w Malmö w dniach 28-30 sierpnia 2023 r. dla ponad 400 przedstawicieli miast zaangażowanych w 30 niedawno zatwierdzonych Sieci Planowania Działań. Od pierwszej edycji w 2011 r. wydarzenie to stało się kamieniem milowym w budowaniu potencjału uczestników programu. 

Zaprojektowane dla lokalnych interesariuszy z miast-beneficjentów programu URBACT, wydarzenie ma na celu dostarczenie konkretnych przykładów i wiedzy na temat tego, jak metoda URBACT może być stosowana w praktyce, tak aby uczestnicy byli gotowi do utworzenia Lokalnych Grup URBACT i eksperymentowania z rozwiązaniami w celu współtworzenia własnych lokalnych Zintegrowanych Planów Działania.

Oto co otrzymali uczestnicy podczas tych trzech wyjątkowych dni!

 

1. Wypróbowanie metody i narzędzi URBACT 

 

Participants with their hands on the Problem Tree tool.
Uczestnicy w trakcie kompletowania Drzewo problemów.

Raz dziennie, przez ponad godzinę, uczestnicy zapoznawali się z technikami i narzędziami, które nie tylko pomogą im stworzyć i utrzymać Lokalne Grupy URBACT, ale także naprawdę zrozumieć  lokalne wyzwania, opracować wspólne wizje i zaplanować działania, aby osiągnąć określone cele. Dyskusje w grupach, podzielone na tzw. huby gromadzące kilka sieci, odbywały się w sprzyjającej wymianie bezpiecznej przestrzeni. Następnie uczestnicy szli do sesji Network@Work (sieci w działaniu), gdzie w mniejszych grupach wykonywali praktyczne ćwiczenia i wcielali w życie zdobytą wiedzę z zakresu analizowania problemów i tworzenia scenariuszy, angażowania wszystkich interesariuszy i wreszcie planowania zintegrowanych działań.

Wszystkie wykorzystane materiały są już dostępne w zakładce URBACT Toolbox na stronie programu i z pewnością przydadzą się podczas planowania działań i organizowania spotkań Lokalnych Grup URBACT. Jak powiedział jeden z uczestników, Øystein Leonardsen z miasta Kopenhaga (DK), "im więcej narzędzi masz w swojej skrzynce narzędziowej, tym lepiej jesteś przygotowany do stawienia czoła różnym wyzwaniom". W końcu, jeśli masz pod ręką tylko młotek, wszystkie napotkane problemy będą rozwiązywane w ten sam sposób, niezależnie od ich złożoności lub konkretnej przyczyny. "Z młotkiem, wszystko co możesz zrobić, to wbijać gwoździe w głowę". Różnorodność narzędzi I dostosowanie do kolejnych etapów pracy jest zatem kluczowa.  

2. Spotkanie z przedstawicielami miast z całej Europy 

 

Dla wielu osób zaangażowanych w nowo zatwierdzone Sieci Planowania Działań, Uniwersytet URBACT był pierwszą okazją do spotkania się ze wszystkimi partnerami projektu. Poza licznymi przerwami na kawę i okazjami do rozmów, uczestnicy mieli wyjątkową okazję, by być bliżej swoich sieci, zwłaszcza podczas sesji Network@Work. Jak powiedziała Clémentine Gravier, kierownik działu ds. sieci i budowania potencjału w Sekretariacie URBACT, "po dwóch edycjach e-uniwersytetów URBACT w formule online, jednej w 2020 r. i drugiej w 2022 r., miło było wreszcie zorganizować to wydarzenie budujące potencjał miast spotykając się osobiście. Prawda jest taka, że nic nie przebije wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem przez trzy dni".

x

 

3. Doświadczenie niskoemisyjnego wydarzenia 

 

Collection of the URBACT lanyards for recycling.
Zbiórka smyczy URBACT do recyklingu

To żadna nowość, że URBACT gustuje w wydarzeniach niskoemisyjnych, a tegoroczny Uniwersytet nie był wyjątkiem. Dzięki całkowicie roślinnemu menu podjęto działania mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Jak niektórzy mogli zauważyć, nic się nie marnowało, a resztki były bezpiecznie wykorzystane w innych posiłkach. Ponadto, wspierając i prowadząc kampanię na rzecz mało emisyjnych środków transportu, program skutecznie zachęcił uczestników do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jeden z uczestników częściowo przejechał na rowerze z Rotterdamu (NL) do Malmö (SE), podczas gdy wielu innych podróżowało pociągiem na krótkich trasach. 

Poza miłymi wspomnieniami, nową wiedzą i pięknymi plakietkami wykonanymi z papieru z recyklingu, pełnymi nasion dzikich kwiatów gotowych do zasadzenia, uczestnicy nie zabrali nic więcej do domu. Nawet smycze do identyfikatorów zostały pozostawione do ponownego wykorzystania podczas przyszłych wydarzeń URBACT. W przeciwieństwie do poprzednich uniwersytetów URBACT, nie oferowano żadnych gadżetów ani pamiątek. Cały ślad węglowy Uniwersytetu URBACT zostanie zmierzony i zrównoważony rekompensatami finansowymi na rzecz zalesiania i innych zielonych inicjatyw lokalnych. 

  

4. Odkrywanie ciekawych zakątków Malmö 

 

Podczas pierwszej sesji plenarnej uczestnicy zostali ciepło powitani przez Sofię Héden, zastępcę burmistrza ds. środowiska i usług wewnętrznych w gminie Malmö. Podczas tej sesji dowiedzieli się również, że główne miejsce Uniwersytetu URBACT, Malmö Arena, będzie gospodarzem przyszłorocznej edycji konkursu Eurowizji. To tylko jedna z wielu interesujących rzeczy, które miasto ma w zanadrzu.

 

Participants at the train station

Uczestnicy na dworcu kolejowym gotowi na wizytę "Atrakcyjni i aktywni: Przepis Malmö na tętniące życiem miasto".

 

Jak w przypadku każdego Uniwersytetu URBACT, miasto goszczące  nadaje specyficzny charakter całemu wydarzeniu. Program daje możliwość miastu gospodarzowi do zaprezentowania lokalnych inicjatyw, istniejących projektów i jego planów na przyszłość. Tyczy się to zwłaszcza miasta Malmö które od dawna jest beneficjentem  programu URBACT. Było ono zaangażowane w sieci planowania działań RESILIENT EUROPE (2015 - 2018) i LET'S GO CIRCULAR (2023 - 2026), obie sieci nastawione bardzo prośrodowiskowo. 

Po południu drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zobaczyć niektóre z ukrytych perełek miasta. Nie dziwi fakt, że wśród 12 wizyt w terenie przewidzianych do wyboru w ramach wizyt studyjnych, większość koncentrowała się na gospodarce cyrkularnej. Ale kilka wizyt dotyczyło rewitalizacji miejskiej starej i nowej części portu, równości płci i tworzenia przestrzeni miejskich a także  przedsiębiorczości i integracji migrantów. 

5. Wydarzenie pełne niespodzianek

 

he National URBACT Points' team has also taken up the stage
Na scenie pojawił się również zespół Krajowych Punktów URBACT

Jak wspomniał podczas wydarzenia Eddy Adams, ekspert ds. metod i narzędzi URBACT, jego ulubioną składową uniwersytetów jest element zaskoczenia. Na Uniwersytecie URBACT w Malmö nie brakowało niespodzianek. Nawet niektóre z Krajowych Punktów URBACT miały do odegrania specjalną rolę. Przebrani za burmistrzów z różnych miast z krajów członkowskich UE, odwiedzali sesje uczestników i zachęcali ich do wzięcia pod uwagę w przyszłej pracy Sieci trzech przekrojowych tematów: zieleni, cyfryzacji i równości płci. 

Wydarzenie obejmowało nawet nieoczekiwaną lekcję tańca na dachu jednego z sąsiadujących budynków. Zarówno to jak i nawiązane nowe znajomości i przyjaźnie oraz kontakty a także zdobyta wiedza i umiejętności nie zostaną szybko zapomniane.

 

 

 

 

Swing dance

Lekcja tańca swingowego na dachu w ostatnim dniu URBACT University

 


 

Chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach URBACT? Zapoznaj się z zestawem narzędzi i przeczytaj wszystko o Uniwersytecie w Malmö, w szczególności o procesach planowania działań:  

Powyższe trzy tematy zostały opublikowane w dedykowanym Biuletynie Informacyjnym URBACT IV. Zachęcamy do subskrypcji.  

Submitted by aldoV on 31/10/2023