Kokkuvõte 2023 URBACTi Ülikoolist

Edited on 31/10/2023

Meenutame Malmös (Rootsis) toimunud URBACTi Ülikooli parimaid hetki ning seda, millised uued ideed me seekord endaga URBACT ülikoolist kaasa võtsime.

URBACTi ülikool

 

URBACT Ülikool toimus sel aastal peale mitut aastat jälle päriselus, 28.-30. augustil Malmös. Osales üle 400 partnerlinna esindaja 30-st uuest tegevusplaneerimise võrgustikust. Alates esimesest URBACTi Ülikoolist 2011. aastal on ühisele õppimisele suunatud kampuste seeriat peetud üheks URBACT programmi võimekuse suurendamise olulisimaks verstapostiks.

URBACT ülikooli juhtmõte on anda URBACTi toetust saavate linnade ja valdade eestvedajatele konkreetseid näiteid ja teadmisi selle kohta, kuidas nn URBACTi Meetodit rakendada. Eesmärk on luua osalejates valmisolek moodustada omaenda URBACTi kohalikud grupid, luua ning ellu viia integreeritud tegevuskavad. Just viimased on URBACTi tegevusplaneerimisvõrgustike peamiseks väljundiks.

Järgnevalt sellest, mis meil nende kolme ülikoolipäeva jooksul kavas oli!

1. URBACT meetodite ja vahendite järeleproovimine

kj
Osalejad proovimas nn Probleemipuu töövahendit.

Iga päev veetsid osalejad veidi üle tunni tutvudes tehnikate ja vahenditega, mis aitavad neil luua ja säilitada oma URBACTi kohalikke gruppe, mõista kohalikke väljakutseid, arendada ühiseid visioone ja planeerida eesmärkidele suunatud tegevusi. Osalejad jagati erinevate võrgustike liikmetest koosnevatesse gruppidesse, seejuures loodi uusi ideid võimaldav ja vaba õhkkond mõttevahetuseks. Seejärel liikusid osalejad edasi Network@Work sessioonidesse, kus veelgi väiksemates gruppides harjutati probleemide analüüsimist ja stsenaariumite kavandamist, huvigruppide kaasamist ning loomulikult integreeritud tegevuskavade koostamise tehnikaid.

Kogu ürituse jooksul kasutatud material on kättesaadav URBACTi Tööriistakasti veebilehel ning see kindlasti rikastab metoodiliselt kõigi kohaliku arendustegevusega tegelevate inimeste seniseid töövõtteid ja arutelude pidamise metoodikaid. Nagu ütles üks osaleja Øystein Leonardsen Kopenhaagenist, “Mida rohkem vahendeid sul tööriistakastis on, seda kindlamini varustatud sa oled erinevateks olukordadeks.” Teisisõnu võib öelda, et kui vahendiks on ainult haamer, kipume me lahendama väga erinevaid ja kompleksseid probleeme ühte ja sama moodi. “Haamriga saab ainult naelapea pihta lüüa,” nentis Leonardsen.

2. Partneritega kohtumine üle kogu Euroopa

Paljudele, kes on alates 2023. aasta suvest osa meie uutest tegevusplaneerimise võrgustikest, oli URBACTi Ülikool esimene võimalus kohtuda kõikide uute projektipartneritega. Tänu kohvipausidele ja muudele jutuajamistele  oli osalejatel erakordne võimalus paremini tundma õppida teisi võrgustiku liikmeid, eriti Network@Work sessioonide ajal. Clémentine Gravieri (võrgustike ja võimekuse suurendamise üksuse juht URBACTi sekretariaadis) meelest “oli tore lõpuks korraldada sellist näost-näkku võimekuse suurendamise üritust,” eriti “peale kahte URBACTi e-Ülikooli aastatel 2020 ja 2022. Miski ei tööta paremini, kui otsekontaktis toimuvad mõttevahetused ja kolm päeva üksteiselt õppides veetmine.”

gg
Christophe Gouache Twitteris: “1. päev uute URBACTi tegevusplaneerimise
partnerlinnadega. 400+ linna üle kogu Euroopa on täna kogunenud Malmösse,
et õppida kaasava ja integreeritud poliitika kujundamise kohta.
Hea meel, et saan taas 2,5 aastat veeta võrgustiku juhteksperdina.“

3. Madala süsinikujalajäljega ürituse kogemine

jj
Kaelapaelte kokkukogumine
taastöötlemise eesmärgil.

Pole uudis, et URBACT eelistab madala süsinikujalajäljega üritusi, ka selle aasta URBACTi Ülikool jätkas samal lainel. Toidumenüü oli täistaimne ning toiduraiskamise vältimiseks rakendati erinevaid abinõusid. Nagu mõned osalejad juba märkasid, siis toiduülejääke taaskasutati ohutult järgmistes toidukordades. Samuti suudeti programmiga edukalt toetada ja reklaamida pehmemaid transpordiviise ja julgustada osalejaid oma mugavustsoonist välja astuma. Üks osaleja sõitis osaliselt rattaga Rotterdamist (Holland) Malmösse (Rootsi), paljud teised jõudsid kohale rongiga.

Kui mitte arvestada meeldivaid mälestusi, uusi teadmisi ja kauneid taastöödeldud paberitest tehtud nimesilte (milles leidusid istutamiseks mõeldud metslillede seemned), ei võtnud osalejad endaga midagi muud koju kaasa. Isegi kaelapaelad jäeti ürituse toimumispaika, et neid tulevastel URBACTi üritustel taaskasutada. Erinevalt eelmistest URBACTi Ülikoolidest ei jagatud seekord füüsilisi meenetooteid, mida hiljem tarvis pole. Kogu URBACTi Ülikooli ürituse süsiniku jalajälg mõõdetakse ära ja kompenseeritakse metsastamise ja teiste kohalike roheprojektide rahalise toetamise teel.

4. Malmö eri nurkade avastamine

hh
Osalejad rongijaamas, olles valmis kohapealseks ekskursiooniks
”Atraktiivne ja aktiivne: Malmö elava linna retsept".

Ürituse esimesel täiskogu kokkusaamisel võttis osalejad soojalt vastu Sofia Héden, Malmö abilinnapea keskkonna valdkonnas. Lisaks said osalejad teada, et URBACTi Ülikooli toimumispaik Malmö Arena võõrustab ka järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlust. Viimane on vaid üks paljudest huvitavatest tegevustest, mis Malmöl lähiajal plaanis on.

Nagu igas URBACTi Ülikoolis, on võõrustav linn ürituse enda keskne element. Programm pöörab tähelepanu linna kohalikele ettevõtmistele, olemasolevatele projektidele ja tulevikuplaanidele. Malmö on pikka aega olnud URBACTi projektipartner, olles osalenud JÄTKUSUUTLIKU EUROOPA (RESILIENT EUROPE) URBACT võrgustikus (2015-2018) ja tegevusplaneerimise võrgustikus HAKKAME RINGLEVAKS (LET’S GO CIRCULAR) (2023-2026), mõlemad väga otseselt keskkonnasõbralikkusele suunatud võrgustikud.

Ürituse teise päeva pärastlõunal said osalejad pilgu heita mõnedele Malmö linna pärlitele. 12-st kohapealsest külastusest, mille seast osalejad said oma ekskursiooni valida, keskendus enamus ringleva majanduse põhimõttele. Põnevad olid ka sadama-alade taaselustamise, soolise võrdõiguslikkusse ja kohaloome ning ettevõtluse ja sisserändajate integratsiooni teemalised ringkäigud.

5. Rohkelt üllatusi

URBACTi meetodite ja vahendite ekspert Eddy Adams pidas oma lemmikuks URBACTi Ülikooli aspektiks just üllatusmomente. Ka seekord ei jäänud selliseid hetki väheks - võrgustike liikmed astusid lavale ja poseerisid piltide jaoks, eesriide taga toimusid ootamatud istumised. Isegi mõned URBACTi riiklike kontaktpunktide esindajad mängisid erilist rolli - nimelt kehastusid nad erinevate EL riikide linnapeadeks, külastasid sessioone ja julgustasid osalejaid kaalutlema rohe-, soovõrduse ja digiteemade omavahelist ristumist ja seotust.

hh
URBACTi riiklike kontaktpunktide esindajate meeskond laval.

 

Tagatipuks leidis aset ka tantsutund, mis osalejatel kahtlemata nii pea ei unune. Soojalt jäävad meile meelde ka inimestevahelised uued sidemed, teadmised ja õpitud oskused.


Kui olete huvitatud URBACTi metoodikast, on rohkem informatsiooni saadaval URBACTi Tööriistakastis. Lugege ka Malmö Ülikooli ja tulevaste tegevusplaneerimise protsesside kohta siit:

 

 

 

 

Submitted by Annika Vaiko on 31/10/2023
author image

Annika Vaiko

See all articles