To nejlepší z URBACT University 2023!

Edited on 11/01/2024

Připomeňme si ty nejdůležitější momenty a hlavní poznatky z letošní URBACT University v Malmö (SE)!

Ve dnech 28. až 30. srpna 2023 se v Malmö po dlouhé pauze konala URBACT University, které se účastnilo více než 400 zástupců měst zapojených do 30 nedávno schválených sítí měst pro Action Planning Networks (APN). Od svého prvního ročníku v roce 2011 se tato akce etablovala jako milník programu URBACT zaměřený na budování kapacit.

Cílem akce, která je určena pro zástupce měst, jež jsou příjemci programu URBACT, je poskytnout konkrétní příklady a poznatky o tom, jak lze metodu URBACT uplatnit v praxi, aby se účastníci mohli vrátit do svých měst a byli připraveni založit své místní pracovní skupiny URBACT (URBACT Local Group = ULG) a experimentovat s řešeními pro vytváření vlastních místních integrovaných akčních plánů (IAP).
 


Co všechno se během tří nabitých dní událo?
 

1. Testování metody URBACT a nástrojů

 

Jednou denně, po dobu více než jedné hodiny, se účastníci seznamovali s technikami a nástroji, které jim pomohou nejen vytvořit a udržovat jejich ULG, ale také díky nim skutečně porozumí jejich lokálním výzvám, budou rozvíjet společné vize a plánovat opatření k dosažení jejich cílů. Rozděleni do skupin podle sítí s podobným zaměřením pak diskutovali v příjemném prostoru pro výměnu zkušeností. Poté se účastníci přesunuli na zasedání Network@Work, kde v menších skupinách prováděli praktická cvičení a v praxi uplatňovali získané poznatky týkající se analýzy problémů a vytváření scénářů, mapování a zapojování stakeholderů, a nakonec plánování integrovaných opatření.

Participants with their hands on the Problem Tree tool.

Všechny použité nástroje a materiály jsou k dispozici v URBACT Toolboxu a určitě je využijete při Vašem plánování akcí. Jeden z účastníků, Øystein Leonardsen z města Kodaň (DK) řekl: „Čím více nástrojů máte ve své vlastní sadě nástrojů, tím lépe jste vybaveni pro řešení různých problémů.“ Koneckonců, pokud máte po ruce pouze kladivo, všechny problémy, se kterými se setkáte, budete řešit stejným způsobem, bez ohledu na jejich složitost nebo konkrétní příčinu. „S kladivem můžete jenom zatloukat hřebíky.“

 

2. Seznámení se s kolegy z celé Evropy

 

Pro mnoho účastníků, kteří jsou zapojeni do sítí měst APN schválených v letošním roce, byla URBACT University vůbec první příležitostí, kdy se mohli setkat se všemi svými projektovými partnery. Kromě mnoha přestávek na občerstvení a příležitostí k rozhovorům měli účastníci jedinečnou možnost poznat svoje sítě více do hloubky, zejména během zasedání Network@Work. Jak uvedla Clémentine Gravier, vedoucí oddělení Networks and Capacity-Building ze Sekretariátu URBACT: „Po dvou předchozích online ročnících URBACT e-Univerzity z let 2020 a 2022 bylo příjemné konečně uspořádat tuto akci zaměřenou na budování kapacit fyzicky. Pravdou je, že nic se nevyrovná výměně zkušeností v reálném životě a vzájemnému učení se během těchto tří dnů.“
Meeting with peers from all over Europe

3. Zkušenost s nízkouhlíkovou akcí

 

Není žádnou novinkou, že URBACT má v oblibě pořádání nízkouhlíkových akcí, ani letošní Univerzita nebyla výjimkou. Menu bylo sestaveno výhradně z rostlinných produktů a byla přijata opatření, která zabránila plýtvání potravinami. Jak si někteří účastníci mohli všimnout, zbytky jídla byly bezpečně znovu použity v některých dalších jídlech. Program URBACT také ve své kampani podpořil účastníky, aby vystoupili ze své komfortní zóny a na místo se dopravili prostředky s co nejnižší uhlíkovou stopou. Jeden z účastníků se do Malmö (SE) částečně dopravil na kole z Rotterdamu (NL), zatímco mnozí další cestovali vlakem, včetně účastníka z Liège (BE) nebo účastnice z České republiky Pavly Jenkové, která na Univerzitě reprezentovala město Broumov.

Collection of the URBACT lanyards for recycling.

Kromě hezkých vzpomínek, nových poznatků a krásných jmenovek z recyklovaného papíru plných semínek divokých květin připravených k zasazení si účastníci domů nic jiného neodvezli. Dokonce i šňůrky od jmenovek zůstaly na místě, aby mohly být znovu použity při dalších akcích URBACT. Na rozdíl od předchozích ročníků URBACT University nebyly nabízeny žádné materiály ani dárky. Veškerá uhlíková stopa celé akce bude změřena a následně kompenzována finančními náhradami na projekty zaměřené na zalesňování a další lokální zelené iniciativy.

 

4. Objevování zákoutí Malmö

 

Hned při prvním plenárním zasedání účastníky srdečně přivítala Sofia Héden, náměstkyně primátora pro životní prostředí a vnitřní služby města Malmö. Během tohoto zasedání se účastníci mimo jiné dozvěděli, že hlavní dějiště URBACT University, Malmö Arena, bude hostit příští ročník soutěže Eurovize. To je jen jedna z mnoha zajímavých věcí, které město chystá.

Participants at the train station ready for the "Attractive and active: Malmö's recipe for a vibrant city" site visit.

Stejně jako v případě každé URBACT University je hostitelské město součástí samotné akce. V programu je mnoho času věnováno představení místních iniciativ, stávajících projektů a budoucích plánů. Konkrétně Malmö je dlouhodobým příjemcem programu URBACT. Město bylo zapojeno do sítí měst pro Action Planning Network RESILIENT EUROPE (2015– 2018) a LET'S GO CIRCULAR (2023– 2026), které jsou obě zaměřené na problematiku životního prostředí.

Odpoledne druhého dne účastníci Univerzity prozkoumali některé skryté skvosty města. Nepřekvapí, že mezi 12 prohlídkami města, z nichž si účastníci mohli vybrat, byla většina zaměřena na oběhové hospodářství. Mezi výjimky patřila regenerace staré a nové části přístavu, rovnost žen a mužů a placemaking nebo podnikání a integrace migrantů.

 

5. Spousta překvapení

 

Během akce zmínil Eddy Adams, odborník na metody a nástroje URBACT, že jeho oblíbenou součástí Univerzit je moment překvapení. Na URBACT University v Malmö nebyla o překvapení nouze – od jednotlivých sítí pro APN, které postupně obsadily pódium, aby pózovaly a fotily se, až po nečekaný společný prostor ukrytý za oponou. Dokonce i někteří představitelé Národních kontaktních míst URBACT měli zvláštní roli. Převlečeni za starosty pocházející z různých měst EU navštěvovali zasedání účastníků a vyzývali je, aby do svých úvah zahrnuli průřezová témata ekologie, digitalizace a genderu.

The National URBACT Points' team has also taken up the stage

Součástí akce byla i překvapivá taneční lekce swingu na střeše, na kterou vedle navázaných nových kontaktů a získaných znalostí a dovedností jen tak nezapomeneme.

Swing dance class on the rooftop on the last day of the URBACT University.

 


 

Máte zájem dozvědět se více o nástrojích URBACT? Podívejte se do Toolboxu a přečtěte si vše o Univerzitě v Malmö, zejména o procesech akčního plánování:

 Pochopení kořenů místních problémů a navrhování společných vizí

 Mapování stakeholderů a posilování místních partnerství

 Přechod od problémů k integrovanému akčnímu plánování

Submitted by Markéta Horská on 27/09/2023
author image

Markéta Horská

See all articles