URBACT mreže stvaraju prijatelje koji zajednički rade na sličnim problemima!

Edited on 20/02/2024

Ana Marija Pilato Krile

Ana Marija Pilato Krile, predsjednica uprave DURA-e; autorica fotografije: Marijana Puljas

Donosimo razgovor s Anom Marijom Pilato Krile, predsjednicom uprave DURA-e.

1. DURA ima bogato projektno iskustva koje obuhvaća i program URBACT. U prošlom razdoblju bili ste partneri u četiri mreže gradova, dok u aktualnom razdoblju provodite ulogu Lead Partnera u mreži – Remote-IT. Možete li nam predstaviti temu kojom se ta mreža bavi?

Mogu slobodno reći da smo ponosni na iskustvo u provođenju preko 40 projekata sufinanciranih kroz različite programe, uključujući i URBACT. U prethodnom razdoblju, sudjelovali smo kao partneri u četiri mreže gradova – 2nd Chance, TechTown, Active NGO, i Tourism Friendly Cities, dok trenutno imamo čast biti vodeći partner u mreži Remote-IT, a dio smo i mreže EcoCore iz aktualnog poziva.

Tema kojom se mreža Remote-IT bavi izuzetno je važna u kontekstu današnjeg digitalnog doba. Naš je cilj prepoznati nove izazove s kojima se gradovi suočavaju u pogledu budućnosti rada te im pružiti alate za rješavanje potencijalnih problema koji proizlaze iz novih i sve popularnijih oblika rada. Pandemija COVID-19 u tom je smislu dodatno ubrzala transformaciju načina na koji se organizira rad, potičući razvoj hibridnih modela rada i rada na daljinu. Iako postoji tendencija povratka u urede u post-pandemijskom razdoblju, primjećujemo da su radnici i poslodavci otkrili prednosti novih oblika rada te su motivirani za stvaranje novih praksi. Ovi novi obrasci rada postaju standardne prakse kako u privatnom tako i u javnom sektoru diljem Europe, stvarajući novu kulturu poslovanja. Dodatno, porast tzv. digitalnih nomada, stručnjaka koji mogu raditi na daljinu s bilo koje lokacije, stvara nove izazove i prilike za gradove. Mnogi digitalni nomadi vide određene gradove kao idealna mjesta za život i rad na daljinu, što postavlja nove zahtjeve i mogućnosti za lokalne zajednice.

 

2. Što su glavne razlike u odnosu na prijašnje iskustvo ''običnog'' partnera - što biste istaknuli kao prednosti, a što kao izazove vodećeg partnera u URBACT mreži? Biste li preporučili hrvatskim partnerima koji su već sudjelovali u URBACT-u da se okušaju u ulozi vodećeg partnera?

Kao prvo bih željela istaknuti da je iskustvo koje smo u DURA-i stekli sudjelujući u raznim URBACT projektima bilo korisno u mnogobrojnim aktivnostima koje naša agencija provodi. Nadalje, umrežavanje s različitim partnerima u Europi, koje URBACT projekti omogućuju, pomoglo nam je usvojiti različite prakse i steći nova saznanja o problemima koji su zajednički Dubrovniku i njemu sličnim gradovima. Veliko i pozitivno iskustvo koje smo stekli kao projektni partneri u različitim mrežama u prijašnjim pozivima ohrabrilo nas je da se u prvom pozivu URBACT IV programa okušamo kao vodeći partner- i nismo požalili! Od samog procesa traženja partnera, pisanja aplikacije i na kraju same provedbe, čak i u „kritičnim“ trenucima i situacijama, kojih uvijek ima, nismo odustajali jer smatramo da je ta vrsta iskustva neizmjerno važna za buduće projekte i aktivnosti koje ćemo provoditi. Nije lako, ali isplati se. Stoga bismo ovim putem željeli ohrabriti sve hrvatske gradove željne izazovnog, a opet jako vrijednog iskustva vodećeg partnera, neka se jave, a mi ćemo im savjetima rado pomoći!

 

3. Mreža koju vodite okuplja 7 gradova partnera iz drugih država, što je priličan broj čak i za velike europske projekte. Kakva je komunikacija među partnerima na razini mreže? Koliko je zahtjevno koordinirati partnere koji imaju različita iskustva u projektnom upravljanju te drugačiji pravni okvir i društveni kontekst?

Tako je, mreža Remote-IT okuplja 8 partnera iz različitih europskih država, a uz Dubrovnik to su Camara de Lobos (Portugal), Murcia (Španjolska), Brindisi (Italija), Tirana (Albanija), Heraklion (Grčka), Bukurešt (Rumunjska) i Tartu (Estonija). Komunikacija među partnerima na razini mreže ključna je za uspjeh projekta, a do sada smo imali iznimno pozitivno iskustvo. Već na početku, na našem kick-off događaju u Dubrovniku, primijetili smo da su partneri odlično "kliknuli", što nas je izuzetno razveselilo.

Koordinacija partnera koji dolaze iz različitih država, zahtijeva dodatan napor, ali i otvorenost za suradnju i razumijevanje. Partneri donose različitu razinu iskustva u provođenju EU projekata i sudjelovanju u URBACT mrežama gradova, što dodatno obogaćuje našu suradnju. Također, gradovi u našoj mreži imaju različite razine razvijenosti, od više razvijenih do onih iz IPA država, što rezultira šarolikim iskustvom i raznolikošću perspektiva.

Unatoč potencijalnim izazovima, nastojimo pretvoriti probleme u prednosti te iskoristiti posebnosti koje svaki partner donosi. Biti vodeći partner u ovoj mreži definitivno na trenutke jest izazovno, ali istovremeno nosi sa sobom mnogo novih spoznaja i iskustava koje već sada cijenimo i koje će nam koristiti za daljnji napredak projekta i poslovni razvoj.

 

4. Kao vodeći partner imate na raspolaganju glavnog stručnjaka (tzv. Lead Expert) koji pomaže u razradi i provedbi aktivnosti mreže te definiranju teme kojom se bavite. Kako je protekao izbor glavne stručnjakinje i za koje sve aktivnosti ćete ju koristiti?

Važnost Lead Experta u URBACT-ovim projektima teško je u dovoljnoj mjeri naglasiti, jer provedba projekta uvelike ovisi o njegovoj stručnosti i angažmanu. U našem slučaju, izbor glavne stručnjakinje protekao je glatko, s obzirom na to da smo već tijekom pisanja aplikacije znali kakav profil osobe tražimo. Naravno, prijašnje iskustvo iz različitih mreža olakšalo nam je cijeli proces jer smo s nekim mogućim kandidatima već bili upoznati, ali i da nije bilo toga URBACT POOL OF EXPERTS dao je uvid u zaista veliki broj stručnjaka, raznih profila, tako da zaista nije bilo teško „izabrati“ najprikladnijeg. Na našu žalost, a njezinu sreću, naša stručnjakinja je na kraju Aktivacijske faze otišla na drugi posao, no uz pomoć JS-a brzo smo našli zamjenu koja je jednako kvalitetna i za koju vjerujemo da će u potpunosti ispuniti svoju izrazito važnu ulogu do kraja projekta.

 

5. Akcije testiranja (nekadašnje akcije malih razmjera, u prošloj iteraciji programa) predstavljaju bitan element URBACT aktivnosti – one omogućavaju pilotiranje i provjeru mogućih rješenja prije njihovog uključivanja u integrirane akcijske planove (IAP). Imate li već ideje o tome što biste željeli testirati u okviru vašeg projekta?

Za sada imamo neke ideje koje su nažalost poprilično izazovne kada uzmemo u obzir relativno ograničeni budžet. No očekujemo da će se kroz rad ULG grupe i proces pisanja IAP-a iznjedriti nekoliko opcija te da ćemo izabrati aktivnost koja će biti korisna za testiranje nekih rješenja vezanih uz našu temu.

 

6. Kada govorimo o temi mreže – koje ste si ciljeve postavili za izradu IAP-a? Što bi DURA i Grad Dubrovnik htjeli postići u pogledu izazova s kojima se bavi mreža, odnosno kako vidite uključivanje rezultata rada na ovom projektu u buduće policy aktivnosti (mjere, programe i politike) grada?

Naš je prvi korak stvoriti pretpostavke za kreiranje ponude i promociju Dubrovnika kao idealne destinacije za digitalne nomade, a u cilju produljenja turističke sezone i odmaka od tradicionalnog sezonskog modela turizma. Ovaj korak otvara mnoge izazove, prepoznajemo i nedostatke te potencijalne probleme koje moramo pažljivo adresirati. Nekoliko je ključnih elementa koje planiramo uključiti u IAP.

Upravljanje na više razina što uključuje promociju Dubrovnika kao destinacije prilagođene digitalnim nomadima. To podrazumijeva aktivno sudjelovanje svih relevantnih dionika u stvaranju uvjeta koji će privući digitalne nomade i olakšati im boravak u gradu. Promjene u fizičkom urbanom okolišu kao rezultat promicanja održive mobilnosti i zaštite bioraznolikosti, što uključuje ulaganje u infrastrukturu koja podržava moderni način rada i života digitalnih nomada, ali istovremeno brine i o očuvanju prirodnih resursa i okoliša. Osposobljavanje i prekvalifikacija zaposlenika u sektoru turizma i drugim sektorima kako bi se riješio digitalni jaz i transformirala ponuda za digitalne nomade. Edukacija i razvoj vještina ključni su za stvaranje održivog ekosustava koji podržava digitalni nomadizam u Dubrovniku.

S obzirom na sve navedeno, IAP će biti ključan dokument za razvoj ovog oblika turizma u Dubrovniku, a očekujemo da će rezultati biti integrirani u buduće aktivnosti grada, uključujući mjere, programe i politike.

 

7. URBACT lokalna grupa (ULG) još je jedan važan element programske metodologije na kojem počiva participativni aspekt URBACT mreža. Kako ste ovaj put pristupili njenom osnivanju i radu? Koga ste okupili u članstvu ULG-a?

Prepoznali smo važnost uključivanja svih relevantnih dionika povezanih s temom i ciljem našeg projekta te smo se trudili uključiti različita mišljenja, preporuke i individualne ciljeve kako bismo osigurali najoptimalniji smjer. S takvim pristupom planiramo nastaviti i na daljnjim sastancima. U ULG smo okupili širok spektar dionika iz javnog i privatnog sektora, što uključuje nekoliko gradskih upravnih odjela, tvrtki i institucija relevantnih za našu temu te tvrtki i organizacija koje djeluju u sektoru turizma. Također, u ULG su uključene nevladine organizacije, udruge i pojedinci koji imaju značajnu ulogu ili interes u pogledu razvoja grada i tema koje obrađujemo.

Svaki sastanak ULG-a organiziran je prema potrebama i interesima dionika te je dizajniran tako da omogući konstruktivnu raspravu i suradnju. Osim redovnih sastanaka, postoji mogućnost organiziranja manjih radnih skupina unutar ULG-a kako bi se detaljnije razmotrile određene teme. Na taj način osiguravamo da svaki član ima priliku aktivno sudjelovati i doprinijeti razvoju projekta na način koji je najkorisniji za sve dionike i za zajednicu u cjelini.

 

8. S obzirom na često sudjelovanja DURA-e u ovom programu, možete li nam reći po čemu je URBACT drugačiji u odnosu na druge transnacionalne projekte? Zašto bi se i ostali gradovi trebali okušati u budućim pozivima za osnivanje URBACT mreža?

URBACT mreže slične su ostalim transnacionalnim i Interreg programima, ali opet nose nešto što ih razlikuje od drugih, a to je umrežavanje i razmjena znanja o različitim praksama diljem Europe. URBACT mreže ne stvaraju samo partnere, one stvaraju prijatelje koji zajednički rade na sličnim problemima, dijele mišljenja kroz interaktivne aktivnosti, primjenjuju „hands on“ princip implementacije, i što je najvažnije, uključuju relevantne dionike od samog početka projekta. To je ono na čemu URBACT program inzistira i ono što na kraju rezultira kvalitetnim i konkretnim dokumentom koji na jednom mjestu detektira problem, predlaže aktivnosti te testira moguće rješenje.  Smatramo da je sve navedeno dovoljan poziv za druge hrvatske gradove da se uključe u URBACT, a mi ćemo im uvijek stajati na raspolaganju za suradnju!   

DU
Transnacionalni sastanak partnera mreže Remote-IT u Dubrovniku

 

Submitted by emarko on 20/02/2024