PROPOZYCJE SIECI PLANOWANIA DZIAŁAŃ DLA POLSKICH MIAST

Edited on 27/06/2023

COVER what's in for future Action Planning Networks APN

Na półmetku naboru do Sieci Planowania Działań Krajowy Punkt URBACT w Polsce zachęca polskie miasta do zapoznania się z warunkami i aplikowania do naboru.

 

Zapraszamy polskie miasta, które są zainteresowane dołączeniem do sieci URBACT do nadsyłania swoich zgłoszeń do Punktu Kontaktowego, zaznaczając tematy, które ich interesują. Znajdziemy ciekawych partnerów do tworzących się Sieci Planowania Działań.

Do Krajowego Punktu URBACT zgłaszają się miasta i inne organizacje chcące nawiązać współpracę z potencjalnymi beneficjentami z Polski - miastami, dzielnicami, aglomeracjami. Poniżej przedstawiamy krótką listę propozycji zgłoszonych bezpośrednio do partnerów polskich:

Miasto

Propozycja

Link do materiału / Kontakt

Serpa

Przyjęcie polityk i środków zaradczych do łagodzenia skutków intensywnego rolnictwa przemysłowego wokół miast

Więcej informacji...

cjaneiro@cm-serpa.pt

Dubrovnik

Praca zdalna i hybrydowa dla kwitnących miast

Więcej informacji...

nmiric@dura.hr  

isaltaric@dura.hr

Aviles

Hiszpania. Zielone miasta przemysłowe - miasta średniej wielkości (50-200.000 mieszkańców). POTRZEBNY PARTNER Z POLSKI!

Więcej Informacji...

igomez@grupodex.com

vmfernandez@aviles.es

Mollet del Valles

Hiszpania. Niwelowanie przepaści cyfrowej jako narzędzie zmniejszania wykluczenia i zwiększania integracji. Poprawa dostępności i zmiana sposób interakcji z obywatelami.

Więcej informacji…

algarcia@molletvalles.cat

Hoče-Slivnica

Słowenia. Włączenie społeczne, zdrowie i gospodarka oraz jak mogą one wpłynąć na rewitalizację miast.

Więcej informacji…

patricija.klinc.rebernak@hoce-slivnica.si

Dunkierka

Francja. Inwestycja w transformację ekologiczną. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie wdrażania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) na poziomie gminy.

Więcej informacji…

sylvie.delatte@cud.fr

Metropolia Wielkiego Paryża

Stworzenie warunków do przejścia na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Wspólna metodyka wspierająca proces decyzyjny, wdrożenie, skuteczność i sprawne działanie zrównoważonej polityki miejskiej.

Więcej informacji…

leonie.yang@metropolegrandparis.fr

Mediolan

Udział i współpraca obywateli, lokalnych podmiotów i interesariuszy (przedsiębiorstw, trzeciego sektora, stowarzyszeń, uniwersytetów itp.) w kształtowaniu, rewitalizacji i animacji przestrzeni publicznych miasta.

Więcej informacji…

chiara.minotti@comune.milano.it

Gavà

Hiszpania. Realizacja polityk publicznych na rzecz promocji gospodarki cyrkularnej.

Więcej informacji...

lcanela@gava.cat

Mollet del Valls

Hiszpania. Poprawa dostępności i zmiana sposobu interakcji miasta z obywatelami. Zmniejszenie przepaści cyfrowej w celu ograniczenia wykluczenia i zwiększenia integracji.

Więcej informacji…

isabel.estany@fi-group.com

Altea

Hiszpania. Transformacja cyfrowa w miastach z punktu widzenia dobrobytu społecznego, dostępności i włączenia społecznego.

Więcej informacji…

alberto@crea360.es

Faenza

Hiszpania. Zielona Mobilność - Zielone Społeczności. Łączenie miast z ich obszarami wiejskimi w celu współpracy przy planowaniu działań przekształcających mobilność.

Więcej informacji…

alberto@crea360.es

Plasencia

Hiszpania. Zatrzymanie młodych ludzi w naszym mieście, poprzez kulturę, propozycje dla młodzieży, partycypację obywatelską, transformację cyfrową, zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką.

Więcej informacji…

fdoncel@europamasi.com

 

Promowanie pełnego korzystania przez kobiety z  równości płci, w tym równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, upodmiotowienia kobiet oraz uwzględniania problematyki płci.

Więcej informacji…

alberto@crea360.es

Messina

Włochy. Przebudowa i zarządzanie gęstą siecią tras trekkingowych, ścieżek rowerowych, dawnych historycznych ulic zapomnianym przeznaczeniu. Przywracanie ich użyteczności.

Więcej informacji…

dino.ale100@gmail.com

 

Pozostałe propozycje projektowe znajdują się na stronie: Wyszukiwarki partnerów


Zachęcamy również do zgłaszania własnych pomysłów na projekty na tej samej stronie, pod przyciskiem "Submit your project idea".

 

frlW najbliższym czasie Krajowy Punkt URBACT będzie obecny w Łodzi na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.

Krajowy Punkt wziął również udział na webinarze Forum Rozwoju Lokalnego które było poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Było ono częścią dwudniowej konferencji, która odbyła się w Tarnowie.

Zapis wideo z tego wydarzenia. Wystąpienie dot. URBACT w przedziale 2h:40 do 2h:50 nagrania.

Dostępne są też materiały z tego wydarzenia na: https://www.miasta.pl/aktualnosci/komunikacja-partycypacja-wspolzarzadzanie-relacja-z-seminarium-forum-rozwoju-lokalnego

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi datami spotkań informacyjnych na dedykowanej stronie.

Submitted by aldoV on 22/02/2023