Cartografierea și implicarea părților interesate

Edited on 10/04/2024

Cum putem construi parteneriate pentru planificarea integrată a acțiunilor

Cu toate că acum este recunoscut în general faptul că municipalitățile nu pot dezvolta acțiuni politice relevante și legitime fără a colabora la nivel local, există încă multe aspecte neclare pentru funcționarii publici cu privire la modalitățile de implicare a părților interesate: cum pot ei identifica părțile interesate potrivite necesare pentru acțiunile specifice? Cum pot înțelege motivațiile și capacitățile acestor parteneri locali? Și cum pot implica actorii locali în procesul de planificare a acțiunilor și în politicile pe termen lung?

În cadrul rețelelor URBACT, se așteaptă ca orașele beneficiare să creeze grupuri locale cu multiple părți interesate, cu persoane interesate și preocupate de tema și domeniul de intervenție al rețelei. Aceste Grupuri Locale URBACT sunt create cu scopul de a încuraja o diversitate de perspective în procesul de planificare.

Valorificând instrumentele URBACT

Datorită necesității cruciale de a implica toți actorii relevanți, Universitatea URBACT care a avut loc în Malmö (SE) în perioada 28-30 august 2023 a fost organizată cu scopul de a investiga aspectele cheie ale procesului de planificare a acțiunilor. Evenimentul s-a desfășurat în beneficiul partenerilor din cele 30 de Rețele de Planificare a Acțiunilor recent aprobate și a constat într-o serie de ateliere care au furnizat resurse și o direcție pentru a promova o colaborare mai eficientă și mai inclusivă cu partenerii locali. Între identificarea problemelor, conturarea unei viziuni, stabilirea obiectivelor și definirea acțiunilor, unul dintre elementele centrale ale acestei căi de învățare a fost cartografierea părților interesate, care a constituit punctul central al celei de-a doua zi a evenimentului.

În cadrul Toolbox-ului său, URBACT oferă un set de instrumente pentru cartografierea și implicarea părților interesate. Harta Ecosistemului Părților Interesate este un instrument intuitiv care permite coordonatorilor de proiect la nivel local să vizualizeze cei mai importanți actori ale căror susținere și implicare sunt necesare pentru acțiuni specifice. Pentru a avea o imagine mai clară asupra acestor actori, aceștia sunt adesea grupați în funcție de profilul lor în sectoarele public, privat, civic sau de cunoaștere.

1

 

Un alt instrument disponibil în URBACT Toolbox este Matricea Putere/Interes a Părților Interesate, creat cu scopul de a oferi o altă perspectivă asupra importanței diferiților actori în contextul unei acțiuni specifice. Matricea presupune un set de coordonate fundamentat pe percepția puterii și influenței unor părți interesate în cadrul acelui proces specific, pe de o parte și pe motivațiile părților interesate pentru a participa la proces, pe de altă parte.

Atât Harta Ecosistemului Părților Interesate cât și Matricea Putere/Interes a Părților Interesate pot fi folosite în cadrul unui atelier de lucru, unde participanții sunt invitați să identifice actorii cheie și să-i plaseze pe harta părților interesate, apoi, într-un proces consecvent, să evalueze influența și interesul acestor părți interesate în cadrul Matricei.

 

Cine ar trebui să stea la masă?

În timp ce este important să ne amintim că orice individ sau grup care ar putea avea un interes sau o influență asupra unui anumit proces pot fi considerați părți interesate, este, de asemenea, important să îi recunoaștem pe cei mai importanți dintre ei. Prin intermediul instrumentului Harta Ecosistemului Părților Interesate, putem efectua această clasificare prin poziționarea2 părților interesate mai aproape sau mai departe de centrul hărții, permițându-ne să evaluăm nivelul lor de importanță în proces, în același timp grupând actorii specifici.

Pozițiile ocupate de actori într-un astfel de sistem de coordonate au implicații semnificative pentru strategiile de implicare a părților interesate la început, precum și pentru organizarea întâlnirilor cu aceștia. Liat Rogel, Expert Principal al U.R.Impact, o rețea URBACT care se concentrează pe măsurarea impactului social al proceselor de regenerare urbană, aduce în discuție posibilitatea de a adapta tipurile de întâlniri în funcție de nevoile specifice ale diferiților parteneri. ,,Deși partenerii principali trebuie să fie informați cu privire la toate aspectele, acest lucru ar putea fi coplesitor pentru ceilalți parteneri", remarcă Ileana Toscano, Expert Principal al AR.C.H.E.THICS, o rețea care abordează patrimoniul disonant. ,,În schimb, aceștia pot participa în cadrul unor grupuri de lucru tematice specifice", adaugă Toscano.

Datorită caracterului său simplu, Harta Ecosistemului Părților Interesate poate fi utilizată în diverse contexte și poate fi extinsă pentru a susține obiectivele specifice ale rețelei. Spre exemplu, din experiența anterioară, partenerii din Rețeaua de Transfer URBACT ACTive NGOs s-au inspirit din metoda de cartografiere folosită de Vivero de Iniciativas Ciudadanas din Madrid (ES) și au introdus un aspect spațial în hărțile lor de părți interesate. Harta părților interesate a orașului Dubrovnik (HR), de exemplu, a oferit funcționarilor publici o privire de ansamblu asupra locurilor în care funcționează inițiativele civice în oraș, precum și localizarea bunurilor publice, oferind sugestii privind modalitățile de promovare a sinergiilor și a colaborărilor între acestea.

 

3

 

În cadrul unei rețele URBACT, este util să comparăm grupurile de părți interesate locale din diferite orașe. Potrivit lui José Fermin Costero Bolaños, Expert Principal al rețelei In4Green care se concentrează pe tranziția verde a zonelor industriale, ,,acest proces de comparație ne-a ajutat să identificăm lacune în cadrul grupurilor locale de părți interesate, oferind sugestii cu privire la alți actori care ar putea fi implicați în fiecare oraș".

O astfel de perspectivă externă și comparație este întotdeauna utilă pentru funcționarii municipali care nu au întotdeauna o imagine completă asupra organizațiilor și inițiativelor din orașul lor. Există și alte abordări pentru a extinde grupurile locale de părți interesate, cum ar fi utilizarea unor tehnici precum metoda ,,bulgărelui de zăpadă", care implică actorii locali în identificarea altor actori cheie care pot trece neobservați din punctul de vedere al administrației municipale.

4

 

Cine sunt aliații tăi?

Instrumentul Matricea Putere/Interes a Părților Interesate sprijină coordonatorii municipali în optimizarea planificării comunicării, de extindere a participării și de cooperare cu grupurile specifice de părți interesate. De exemplu, în cazul actorilor cu o mare influență, dar un interes scăzut, este necesar să se încurajeze o creștere a nivelului de interes - această categorie include adesea politicieni sau agenți publici la diferite niveluri administrative. Pe de altă parte, pentru actorii cu un interes ridicat, dar cu influență redusă, este important să se promoveze creșterea influenței în cadrul procesului - această categorie include frecvent ONG-uri sau grupuri de cetățeni, atât formale, cât și informale.

Dezvoltarea unei viziuni privind îmbunătățirea în mod proactiv a atitudinilor părților interesate față de un proces de inovație municipală contribuie la o planificare mai eficientă a acțiunilor. În Matricea Putere/Interes pentru proiectul pilot de transfer al inovației URBACT CO4Cities, funcționarii publici din Primăria Gdańsk (PL) nu numai că au indicat poziția actuală a părților interesate în funcție de influența și interesul lor, ci au stabilit și pozițiile dorite în viitor ale acestor actori.

 

5

 

Pe lângă conexiunile lor cu procesul de planificare a acțiunilor, trebuie să luăm în considerare și interacțiunile reciproce dintre părțile interesate. Cetățenii pot influența politicienii prin intermediul votului lor, de exemplu, în timp ce instituțiile de învățământ pot organiza campanii pentru a informa cetățenii despre problemele legate de mediu. ,,Ar trebui să anticipăm efectele pe care acțiunile planificate le pot avea asupra fiecăruia dintre aceștia", sugerează Raffaella Lioce, Expert Principal al rețelei Re-Gen, care investighează modalități de co-administrare a spațiilor abandonate sau subutilizate pentru activități sportive împreună cu grupurile de tineri. ,,Dacă acțiunile specifice perturbă conexiunile sau relațiile de putere dintre diferiți actori, este posibil să perturbe și întregul ecosistem".

De aceea, în plus față de identificarea și clasificarea părților interesate în funcție de influența lor asupra procesului prevăzut de parteneriat, este crucial să le vedem ca elemente ale unui sistem interconectat sau un ecosistem. Această abordare orientată spre ecosistem poate oferi parteneriatelor locale o înțelegere mai profundă a interacțiunilor dintre actori și contribuția lor la lanțurile de valoare locale, identificând resurse care pot fi partajate și schimbate. Înțelegerea acestor fluxuri de valoare între diverși actori încurajează ecosistemele locale să adopte o abordare mai circulară în cooperare.

Fără îndoială, cartografierea părților interesate este doar primul pas dintr-o serie de etape pentru a-i implica în procesul de planificare a acțiunilor. Există numeroase capcane și obstacole în acest proces care ar putea descuraja partenerii să continue să se implice. De aceea, este esențial să păstrăm claritate cu privire la rezultatele și obiectivele planificate, la capacitățile și restricțiile administrației locale și la împărțirea diferitelor responsabilități între parteneri.

5

 

Co-crearea acțiunilor

Implicarea părților interesate nu este doar o etapă izolată într-un proces, ci reprezintă nucleul întregului ciclu de planificare a acțiunilor. Identificarea și angajarea părților interesate stau la baza stabilirii obiectivelor comune și planificării acțiunilor comune, iar partenerii locali pot, de asemenea, să exercite un rol crucial în alocarea resurselor, implementare și evaluarea rezultatelor. Este necesar ca aceștia să fie implicați încă de la început, deoarece înțelegerea rădăcinilor unei probleme locale și co-proiectarea viziunilor sunt esențiale. Pentru a asigura implicarea activă a tuturor părților, este important să se efectueze evaluări periodice ale stării Grupului Local URBACT și, dacă este necesar, să se reevalueze strategiile de implicare a părților interesate existente.

Conform studiului URBACT privind Planurile de Acțiune Integrată, ,,Grupurile Locale URBACT joacă un rol esențial în elaborarea unui Plan de Acțiune Integrat de calitate", care reprezintă un rezultat local semnificativ al partenerilor din Rețeaua de Planificare a Acțiunilor, facilitând astfel experimentarea și co-crearea de acțiuni. Acesta a fost obiectivul ultimei zile a Universității URBACT.

 

Pornind de la cunoștințele obținute din cadrul Universității URBACT, acest articol evidențiază modul în care metoda și instrumentele URBACT pot ajuta orașele în identificarea problemelor și în conturarea obiectivelor pentru a demara procesele de planificare a acțiunilor.

* Sunteți interesați de instrumentele pe care orașul dumneavoastră le poate utiliza pentru planificarea acțiunilor integrate și participative? Accesați URBACT Toolbox - Implicarea Părților Interesate.

* Curioși cu privire la cum au fost celelalte zile ale Universității URBACT? Citiți totul despre prima și a treia zi ale evenimentului.

* Aveți întrebări cu privire la modalitatea prin care orașul dumneavoastră poate adopta o abordare mai participativă? Consultați publicația ,,Puterea Ecosistemelor Civice" a rețelei ACTiveNGOs și Hub-ul de Cunoștințe URBACT privind reînnoirea Cartei de la Leipzig și implicarea cetățenilor.

 

Submitted by Simona Arghire on 12/10/2023
author image

Simona Arghire

See all articles