Potencijal testnih akcija

Edited on 28/03/2024

Član lokalne URBACT grupe opisuje akciju malih razmjera provedenu u gradu Hradec Kralove (Češka) na Transnacionalnom sastanku mreže Active Citizens u Tartuu (Estonija).

Što smo naučili u akcijama malih razmjera koje su provele mreže za akcijsko planiranje 2019. - 2022.?

Eksperimentiranje je ključno za poticanje promjena te je to razlog zašto je URBACT uveo novi instrument u proces akcijskog planiranja. Saznajte koji su pozitivni učinci pilot projekata iz prošlog kruga mreža za planiranje aktivnosti te u nastavku pročitajte o nekim rezultatima najnovije URBACT-ove studije o ulozi testnih akcija, poznatih i pod imenom akcije malih razmjera.

Da se od gradova uključenih u mrežu za akcijsko planiranje očekuje da razviju vlastite lokalne strategije i set akcija kao odgovor na neki urbani izazov koji su sami odabrali - to nije nikakvo iznenađenje. Da bi to ostvarili, gradovima partnerima preporučeno je da slijede participativni pristup, što podrazumijeva okupljanje različitih ljudi radi suradnje na lokalnoj razini. U takvoj je grupi s više dionika, koju nazivamo lokalnom URBACT grupom, raznolik raspon ljudi, kao što su lokalne vlasti, organizacije u zajednici, nevladine organizacije, druge javne ustanove, primjerice sveučilišta, te, naravno, tvrtke i građani. S obzirom da imaju transnacionalnu razmjenu između partnerskih gradova iz različitih zemalja te podršku vodećih stručnjaka, svaka lokalna URBACT grupa ima prave sastojke da zajednički napravi taj sveti gral mreže za akcijsko planiranje: integrirani akcijski plan.

Od 2019. uveden je novi element: mogućnost pokretanja testnih akcija, što se u to vrijeme nazivalo akcijama malih razmjera. No što se pod tim podrazumijeva? Akcija malih razmjera ideja je ili koncept koji je ili možda već isproban u nekom drugom gradu ili je pak nešto potpuno novo što se sada može isprobati. Na taj način lokalna URBACT grupa može provjeriti relevantnost te ideje, njenu izvedivost te dodanu vrijednost njene potencijalne implementacije u različitim lokalnim kontekstima. Ukratko, to je vrsta dokaza koncepta kojim se može provjeriti je li ideja ili hipoteza koherentna i realna. Bude li uspješna, akcija se može razmotriti u budućim gradskim planovima i integriranom akcijskom planu. Za provođenje akcija malih razmjera, gradovi iz prethodnih URBACT mreža imali su na raspolaganju proračun od 10.000 EUR po partneru.

Budući da je ovo bilo prvi put da se u URBACT programu provode takve testne akcije, nije bilo sigurno hoće li gradovi iskoristiti tu priliku te hoće li uopće prepoznati dodanu vrijednost provođenja takvih eksperimenata. Kako bi se evaluirali uspjesi i nedostaci tih testnih akcija, krajem 2022. naručena je studija, a u nastavku saznajte više o njenim glavnim zaključcima.

Akcije malog čega?

Da bi se dalo bolji odgovor na ovo pitanje, razgovaralo se s predstavnicima 23 mreže za akcijsko planiranje (2019. - 2022.). Prvo pitanje koje im je bilo postavljeno bilo je jesu li gradski partneri mogli lako razumjeti koncept akcija malih razmjera. Odgovori su bili prilično raznoliki. S jedne strane, gradovi koji su imali iskustva s projektima baziranim na eksperimentiranju lako su prihvatili koncept i odmah su ga razumjeli, dok je za mnoge druge gradove koncept ostao prilično nejasan. To je djelomično zbog samih URBACT-ovih smjernica. Budući da nije bilo preciznih uputa o tome što jest, a što nije akcija malih razmjera, gradovi su smislili vlastite verzije smjernica i tumačenja. "Kako definirati što znači riječ “malo” u terminu “akcija malih razmjera”? Nije baš tako lako!", bio je komentar jednog vodećeg partnera.

O ovakvim akcijama nije bilo prošlih iskustava, članaka, videozapisa ni posebnih podataka kada se radilo o velikim događanjima vezanim za izgradnju kapaciteta, što je značilo da je većina mreža morala sama razjasniti stvari, često se pri tom oslanjajući na URBACT stručnjake. Komunikacija i razmjena između vodećih stručnjaka iz različitih mreža za akcijsko planiranje pokazala se vrlo plodonosnom te je omogućila raspravu o tome kako na najbolji način uvesti akcije malih razmjera. Ono što je cjelokupno iskustvo u svim mrežama učinilo tako zanimljivim, bogatim i raznolikim bile su fleksibilnost i mogućnost izražavanja mišljenja. Nakon što su gradovi shvatili princip ovih testnih akcija, bilo im je ostalo još jedno pitanje: hoće li dotični gradovi pokušati išta napraviti? Treba napomenuti da akcije malih razmjera nisu bile obvezne nego izborni način pilotiranja ideja za daljnji razvoj integriranih akcijskih planova.

walk

Male akcije, veliki učinak

Jesu li gradovi iskoristili prilike koje su im akcije malih razmjera pružile? Apsolutno jesu. Studija je pokazala da su sve 23 mreže za akcijsko planiranje iskoristile priliku za provođenje aktivnosti, s ukupno 236 akcija malih razmjera zabilježenih u svim mrežama. Gotovo svi gradovi imali su barem jednu akciju, a nemali broj ih je izveo tri, četiri ili čak pet akcija. "Naši su gradovi partneri bili toliko oduševljeni akcijama malih razmjera da su im posvetili mnogo vremena i energije. U jednom smo ih trenutku morali podsjetiti da ključni rezultat procesa nisu testne aktivnosti nego integrirani akcijski plan", rekao nam je u jednom razgovoru jedan od vodećih partnera.

Oduševljenje gradova nije nas iznenadilo. Aktivnosti su oblikovali ovisno o specifičnom tematskom fokusu, postojećim sposobnostima i vještinama uključenih osoba te drugim akcijama koje su već bile provedene. Iako je teško podijeliti akcije malih razmjera u stroge kategorije, možemo reći da su najčešće dokumentirani oblici aktivnosti radionice i događanja, nakon kojih slijede prototipovi proizvodno-uslužnih sustava te ankete ili intervjui. U mnogim je tim aktivnostima cilj bio saznati mišljenje javnosti.

Za angažiranje svojih zajednica gradovi partneri koristili su niz metoda, kao što je  organiziranje foto-ekspedicije s tinejdžerima iz popularnih četvrti kako bi te dijelove grada istražili, dokumentirali te evaluirali, što je napravljeno u Dinslakenu (Njemačka), partneru iz mreže Active Citizens. Jedan od ostalih primjera bio je grad Druskininkai (Litva), partner iz mreže Tourism-friendly Cities, i njihov poziv osobama s invaliditetom da provedu korisničku procjenu grada u smislu prilagođenosti urbane infrastrukture osobama s invaliditetom.

Testne su akcije također bile učinkovite u zajedničkom stvaranju ideja. Na primjer, grad Modena (Italija) iz mreže Zero Carbon Cities u sklopu međunarodne inicijative Climathon organizirao je hackathon te okupio studente svog sveučilišta kako bi osmislili inovativna rješenja i spin-off projekte za planiranu regeneraciju industrijskog područja Torrazzi. Kada je riječ o izradi prototipa novih usluga i procesa, vodeći partner u mreži SibDev, Heerlen (Nizozemska), pokrenuo je "recept protiv usamljenosti". Cilj je bio socijalnu terapiju uvesti kao lijek za rješavanje problema usamljenosti među starijim osobama i na taj način razviti "poveznike u susjedstvu" za podršku pacijentima te potaknuti sastajanje i društvena okupljanja.

Ovakvim se eksperimentiranjem testiralo i nove proizvode i prostore, kao što je bilo u Coimbri (Portugal), gdje su u središtu grada postavljene privremene trgovine za promicanje regionalnih proizvoda u sklopu mreže Food Corridors. Još je jedan primjer akcija zatvaranja ulice u središtu grada Turkua (Finska) u svrhu testiranja različitih prostornih rješenja više usmjerenih na ljude, što je bio jedan od temeljnih ciljeva mreže Healthy Cities.

ssa q

Testiranje je važno

Općenito, studija je pokazala da gradovi akcije malih razmjera smatraju vrlo vrijednim instrumentom za poticanje akcija i testiranje ideja u stvarnosti. Kako god ih nazvali - akcije malih razmjera, pilot akcije, prototipi - testne su se akcije pokazale korisnima ne samo za provjeru valjanosti akcija koje se dodaju u integrirani akcijski plan, već i kao odličan alat za poticanje angažmana i sudjelovanja članova lokalne URBACT grupe i drugih zainteresiranih ljudi u gradu. "Svi su uskočili i uživali u ovoj prilici. S našom lokalnom URBACT grupom razvili smo desetke ideja za akcije malih razmjera! Čak smo im dali da neke sami nastave budući da su bili toliko zainteresirani za dodatne akcije“, rekao je jedan od vodećih partnera.

Potičući partnere da nastave testne aktivnosti na lokalnoj razini, URBACT je gradovima omogućio da budu fleksibilniji, agilniji i kreativniji. Sve je to, više nego ikad, potrebno za rješavanje rastućeg broja problema s kojima se gradovi moraju suočiti sada i u budućnosti. "Većina akcija malih razmjera provedenih u našoj mreži postale su dugoročne aktivnosti u integriranim akcijskim planovima gradova", komentirao je jedan vodeći stručnjak. "To nam je bio jasan cilj - isprobati nešto prije nego što to uključimo u integrirani akcijski plan". Bez obzira na to da li se provodi u okviru mreže za akcijsko planiranje ili ne, jedno je jasno: da, testiranje je važno.

KATALOG AKCIJA MALIH RAZMJERA

 

Koautori članka su: Elisa Saturno, Liat Rogel, Selam Mebrahtu i Christophe Gouache.

Submitted by emarko on 19/03/2024