Popolni partnerji?

Preverite, kako vzpostaviti močno partnerstvo za URBACT omrežje.

URBACT akcijska omrežja temeljijo na kakovostnih partnerstvih med mesti EU. V luči odprtega razpisa zaomrežja (SI), preberite nasvete, kako poiskati idealne partnerje iz mest za izmenjavo in učenje.

Akcijska omrežja združujejo več partnerskih mest, ki sodelujejo v obdobju 2 in pol let. V tem obdobju naslavljajo skupni urbani izziv preko razvijanja dolgoročnih strategij in rešitev, ki ustrezajo njihovim lokalnim potrebam, končni rezultat česar je celostni akcijski načrt. Program URBACT določa merila o sestavi in uravnoteženosti partnerstev omrežja.

Vsak predlog za omrežje mora vsebovati:

- Od 8 do 10 partnerjev, med katerimi je ena občina ali lokalni organ kot vodilni partner, druge institucije pa kot projektni partnerji;

- Uravnoteženo partnerstvo z mesti iz bolj razvitih, manj razvitih in regij v tranziciji, skladno s kohezijsko politiko EU;

- Partnerji iz 27 držav članic EU ter Norveške, Švice, Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, in SeverneMakedonije so upravičeni do sredstev URBACT. V omrežjih lahko sodelujejo tudi mesta iz drugih držav na lastne stroške;

- Informacije o upravičenosti so podrobneje opisane v razpisni dokumentaciji. Za pomoč se lahko obrnete na apn@urbact.eu ali vašo nacionalno URBACT točko na urbact@ipop.si.

 

KAJ POMENI DOBRO PARTNERSTVO?

Pomembno je, da si že v fazi prijave vzamete čas in se potrudite prepoznati potencialne partnerje. V okviru razpisa (razpisna dokumentacija, merilo 3) sta kakovost in ustreznost partnerstva visoko vrednoteni, saj tvorita35 % skupne ocene.

 Ocenjevalci so pozorni na:

 

1. Urbani izziv je pomemben za vse vključene

6. Opredeljena vrednost koristi sodelovanja v URBACT

2. Ustrezna geografska mešanica držav članic EU

7. Ustrezni in raznoliki deležniki za oblikovanje lokalne URBACT skupine

3. Ustrezno strateško okolje

8. Velik potencial za financiranje ukrepov

4. Povezava z urbano razsežnostjo kohezijske politike

9. Ustreznost veščin zaposlenih

5. Pripravljenost in sposobnost sodelovanja

10. Splošna skladnost

 

Kaj to pomeni v praksi in kako lahko izpolnite merila za uspeh in ustvarite odlično skupino za prihodnje sodelovanje?

 

RAZISKOVANJE POTENCIALNIH PARTNERJEV

S prehodom iz programa URBACT III (2014-2020) v sedanje programsko obdobje bodo omrežja v popolnempartnerstvu začela delovati že v samem začetku. V preteklosti je manjše število partnerjev začelo sodelovati v prvih šestih mesecih projektnega obdobja (faza 1) in razširilo partnerstvo za naslednje dvoletno obdobje (faza 2). Začetek s polnim partnerstvom v programu URBACT IV pomeni, da je treba že v fazi prijave zagotoviti prave partnerje, kar bo omrežjem omogočilo hitrejše napredovanje.

exploring partners

Po naših izkušnjah je bistven element produktivnega partnerstva skupni interes in potreba v zvezi z določenim izzivom, pa naj bo to mobilnost, digitalni prehod ali kaj drugega. Vsak partner se mora tudi zavezati, da bo sodeloval pri vseh elementih programa URBACT. To pomeni polno sodelovanje na vseh sestankih, odprtost in poštenost ter pripravljenost in navdušenje za opravljanje nalog in podporo drugim. To pomeni tudi spoznavanje URBACT metode, krepitev lokalnih zmogljivosti in vključevanje medsektorskih tem programa URBACT, tj. digitalno, zeleno in enakosti spolov, v oblikovanje politik. Ključnega pomena je razmislek o tem, koliko svojega časa in truda boste lahko vložili v 2 in pol letnem časovnem obdobju.

Vprašanje skladnosti in uravnoteženosti ne pomeni nujno, da so si vsi partnerji podobni ali enako razviti. Nekatera prejšnja partnerstva so bila sestavljena iz podobnih mest, kot so vsa glavna mesta v ACCESSmetropolah v RiConnectu; druga so vključevala vsa mala in srednje velika mesta v IPlace ali ESIMEC; ali celo uravnotežena po strukturi, kot v mreži Tropa Verde prenosno omrežje, ki je štela dve občini/ okrožja, dve veliki mesti in dve aglomeraciji/ metropoli.

Prav tako smo bili priča uspešnim partnerstvom z mesti različnih velikosti, iz različnih regionalnih kontekstov in na različnih stopnjah razvoja. Vzajemno učenje ne poteka izključno enosmerno, od "dobro razvitih" do "manj razvitih" partnerjev. Vedno je mogoče odkriti zanimiva spoznanja z medsebojno izmenjavo in obiski na terenu, ki spodbujajo razmislek in inovativno razmišljanje. Pomembno je, da se jasno pokažejo razlogi za delo v tej sestavi, da imajo partnerji skupni interes za skupni izziv in da so to ugotovili že pred oddajo vloge.

V pomoč pri tem procesu je vprašalnik za vse potencialne partnerje koristen način za zbiranje informacij, ki bodo potrebne za izpolnitev prijavnega obrazca, pa tudi za oceno, kakšne so natančne potrebe učenja in potencialni prispevki ter kaj želi vsak partner poudariti v svojem lokalnem celostnem akcijskem načrtu. Zgoraj navedena merila bi bila dobra podlaga. Poleg tega je enostavno vzpostaviti individualne ali skupinske klice, da se partnerji virtualno pogovorijo in si izmenjajo izkušnje. 

To so vprašanja, ki se jim je v klicih s potencialnimi partnerji priporočljivo posvetiti:

Ali imajo ustrezne vire?

Ali je partnersko mesto zmožno prispevati ustrezna sredstva? Ali lahko najdejo ustrezno raven sofinanciranja? Ali lahko dodelijo ali zaposlijo ustrezno osebje za opravljanje nalog v okviru lokalnega projekta? Ali imajo finančno ekipo, ki lahko pravočasno pripravi poročila in razume revizijski nadzor? Ali so pripravljeni ustanoviti in voditi lokalno skupino ter spodbujati lokalne deležnike k sodelovanju na lokalni in nadnacionalni ravni? Dober pokazatelj je odzivnost potencialnega partnerja že na tej stopnji. Če morate drezati vanje, potem to morda ni dobro znamenje.

Ali so odprti za učenje?

Ali imate občutek, da je partnersko mesto željno novega znanja? Se želijo učiti in iskreno deliti svoje izkušnje? Kakšna je njihova osnovna raven razumevanja, na primer celostnih in na sodelovanju utemeljenih pristopov?

Ali imajo politično podporo?

Zelo pomembno je, da imajo partnersko mesto politično podporo. To je ena od znanih ključnih ovir pri izvajanju celostnih akcijskih načrtov. Če se partner tekom projekta umakne iz projekta, lahko to namreč povzroči nestabilnost in administrativne težave za omrežje. Kako lahko bodoči partnerji dokažejo, da so njihovi politični voditelji v celoti obveščeni in se z njimi strinjajo?

Kaj točno želijo pridobiti s sodelovanjem v URBACT omrežju?

Dobro je ugotoviti, kaj točno si mesta želijo od sodelovanja v URBACT omrežju. Je to denar? Strokovni razvoj? Priložnost za izboljšanje participativnih in celostnih pristopov? Priložnost, da razvijejo načrt, ki bo imel več možnosti za pridobitev EU in nacionalnih sredstev?  Prepričajte se, da partnerji razumejo, kaj URBACT počne in česa ne počne, ter da se prijavljajo na pravi razpis iz pravega razloga.

 

ISKANJE POTENCIALNIH PARTNERJEV

Kje najti primerne kandidate? Enostaven odgovor ponuja URBACT orodje za iskanje partnerjev.  Čeprav lahko platforma sproži številne virtualne izmenjave in omogoči prvi stik, se zavedamo, da veliko partnerstev poteka v živo. URBACT dogodki, zlasti festivali mest, so odličen način za navezovanje stikov z drugimi mesti in spoznavanje novih kolegov.

finding partners

Drug način, da se seznanite s predlogi in priložnostmi, je kontaktiranje Nacionalne URBACT točke. To so pravzaprav ambasadorji programa, ki predstavljajo program URBACT in o njem redno obveščajo v nacionalnih jezikih. Za širjenje informacij o razpisu organizirajo nacionalne informativne dneve, tako virtualne kot v živo, ki se jih lahko udeležite. Če ste dogodek slučajno zamudili, se še vedno lahko obrnete na ustrezno Nacionalno URBACT točko.

 

PARTNERSTVO ZA VEDNO?

URBACT partnerstva trajajo 2 in pol let in pogosto se je ob koncu zelo težko posloviti. Vendar je veliko primerov trajnih prijateljstev in nadaljnjih sodelovanj. Povezovanje s kolegi iz drugih evropskih mest, ki opravljajo podobno delo, se soočajo s podobnimi izzivi in so enako osredotočeni na spodbujanje sprememb, je nekaj izjemno koristnega in spodbudnega.

Več omrežij ali delov omrežij je v preteklosti nadaljevalo sodelovanje v različnih oblikah in obsegu tako v okviru URBACT kot izven, na primer več kot 30 odstotkov mest iz URBACT III se je po koncu delovanja mreže prijavilo na program Obzorje 2020. Prvotno omrežje Electric Vehicles in Urban Europe je izkoristilo rezultate sodelovanja in nato nadaljevalo v več milijonov evrov vrednem demonstracijskem projektu.

Številna mesta so sodelovala prek razvoja URBACT omrežij na področju tehnologije in digitalnega prehoda: od Techtowna do TechRevolution in celo nadaljevanje projekta TechRevolution 2.0. Podobno se je prvotno akcijsko omrežje PROCURE pozneje preoblikovalo v prenosno omrežje Making Spend Matter Both. V obeh primerih je pot nadaljevalo skupaj več mest, vključno z istimi vodilnimi partnerji.

V drugih primerih so specifično tematiko uporabili kot rdečo nit in kot priložnost, da se mesta razvijajo in usmerjajo k novim ciljem. Tak primer je bil omrežje AGRI-URBAN, kjer se je veliko partnerjev usmerilo k priložnostim Obzorja 2020, medtem ko so drugi partnerji razvili URBACT prenosno omrežje BioCanteens in kasneje še omrežje BioCanteens 2. Omeniti velja, da je bil vodilni partner obeh mrež BioCanteens prvotno novopečeni projektni partner v omrežju AGRI-URBAN.

Nekatera mesta, dejavna v URBACT omrežjih na področju ustvarjanja prostora (placemaking), so nadaljevala z izvajanjem projekta Erasmus PART-Y na temo mladinskih storitev in participacije upoštevajoč spolno enakost. Medtem ko je projektni partner iz izvedbenih omrežij CREATIVE SPIRITS nadaljeval svoj projekt s sredstvi Urban Innovative Actions, so partnerji iz prenosnih omrežij Re-growCities ustanovili povsem nov projekt z EuroTowns. Pred kratkim je bila nekaterim mestom iz akcijskega omrežja SibDev odobrena prijava za projekt Interreg Europe.

 

Upamo, da vam bodo ti nasveti pomagali najti prave partnerje, ki se bodo potegovali za sredstvaprograma URBACT. Do takrat vam je za nasvet na voljo URBACT sekretariat in nacionalna URBACT točka. Ob tem obstaja več virov, ki vam  bodo v pomoč pri pripravi vloge, na primer vsi spletni seminarji in različna gradiva. In ne pozabite na rok prijave za URBACT akcijska omrežja – 31. marec 2013.

 

Naslovna fotografija: Urban Jeriha

 

Submitted by opoetra on 15/02/2023