What's new

Check URBACT's latest stories, updates and events!

 

 • C4TALENT's Press release#1 is out now.

  Zoltán Szenes

  See more
 • Fedezze fel az Akció Tervezési Hálózatok mindegyikét!

  Az URBACT IV hálózatok első körének weboldalai online elérhetőek!

  Katalin Takacs

  See more
 • URBACT logo_COVER

  Ontdek elk van de Action Planning Networks

  De eerste URBACT IV netwerken hebben hun eigen webpagina!

  Fabian Massart

  See more
 • URBACT logo_COVER

  Découvrez chacun des Action Planning Networks

  Les premiers réseaux URBACT IV ont leur page web !

  Fabian Massart

  See more
 • NEW URBACT APN WEBPAGES

  PRESKÚMAJTE KAŽDÚ ZO SIETÍ PRE AKČNÉ PLÁNOVANIE URBACT A ICH WEBOVÉ STRÁNKY!

  Ak ste pozorne sledovali novinky zo sveta operačného programu URBACT, tak už viete, že: dňa 31. mája 2023 Monitorovací výbor operačného programu URBACT IV schválil 30 sietí pre akčné plánovanie, ktoré združujú 252 partnerských organizácií z 28 krajín EÚ (externý odkaz) a dňa 28. – 30. augusta 2023 sa uskutočnilo podujatie URBACT University, ktorého cieľom bolo posilniť zručnosti súčasných zástupcov miest v participatívnej a integrovanej tvorbe politiky a cykle akčného plánovania (externý odkaz)!

  Matus Zak

  See more
 • Tegevusplaneerimise võrgustiku kohtumine Tallinnas

  "Cities for Sustainable Governance” URBACT tegevusplaneerimise võrgustiku partnerlinnade esindajad kohtusid 15.-16. novembril Tallinnas, et kokku leppida täpsemad projekti sihid ja vahetada linnade kogemusi ÜRO säästva arengu eesmärkide lõimimisel kohaliku tasandi tegevustesse ja poliitikatesse.

  Annika Vaiko

  See more