URBACT skaber forandring og gør byer bedre

 

Siden 2002 har URBACT skabt forandring over hele Europa ved at muliggøre samarbejde og idéudveksling mellem byer inden for tematiske netværk.

URBACT har bistået i opbygning af færdigheder hos lokale interessenter i byerne, og har opsamlet og delt viden om god bypraksis.

URBACT er finansieret af den europæiske regionalfond.

URBACT fremmer udviklingen ved at støtte byer med at implementere bypolitiske tiltag og bakke op om den positive forandring.

URBACT finansierer ikke infrastrukturinvesteringer, men arbejder hovedsagelig på at forbedre arbejdsmetoderne for at løse bymæssige udfordringer ved hjælp af bløde tiltag. 

A group of people crossing the zebra crossing.

URBACT - ITN

Igangværende og kommende annonceringer


Den 10. januar 2024 blev annonceringen Innovation Transfer Networks åbnet og løber frem til d. 20. marts 2024.  Annonceringen giver mulighed for i europæiske bynetværk at udvikle en investeringsplan og lokale strategier til at udnytte innovative potentialer og takle lokale udfordringer. Der er hverken en nedre eller øvre grænse til bystørrelse eller indbyggertal, hvorfor alle danske byer kan komme i betragtning.

 

Du/I kan læse nærmere om annonceringen, dens kriterier og hvordan du finder sammen med andre i partnerskaber på URBACTs hjemmeside, hvor der også er en guide til ansøgere. 

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at der til april åbnes op for annonceringen Good practices. Mere information herom følger. Følg med på vores LinkedIn-profil  og vores danske hjemmeside

 

Kommende webinarer:

 

Torsdag d. 7. Marts, kl. 10-11 - Time to submit your application: tech & troubleshooting

Tilmeldingslink 

 

Torsdag d. 14. Marts, kl. 10-11 - Final troubleshooting 

Tilmeldingslink

 

Kontaktinformationer


Hvis du/I vil vide mere om URBACT generelt, de igangværende og/eller kommende ansøgningsrunder, kan det nationale URBACT-kontaktpunkt (NUP) i Erhvervsstyrelsen kontaktes på:

 

Mette Hviid Hoff Jakobsen, MetJak@erst.dk, tlf.nr.: 35291701

Stine Hildebrandt Vendelboe, StiVen@erst.dk, tlf.nr.: 35191759

 

 

Good Practices and Networks

  • URBinclusion

    Socioeconomic disparities and other forms of inequalities are a major issue in European cities which are threatened by social polarisation increase. Poverty

  • TechTown

    By exploring how small and medium sized cities can maximise the job creation potential of the digital economy, this Action Planning network examined whether

  • CHANGE!

    In times when personal sacrifices are much needed to tackle burning societal issues, fostering and enabling collaboration at local level of public